fbpx
0
= Met BE CLIMATE gecompenseerde hoeveelheid CO2 in kg. Dit komt overeen met ...
0
km met de auto
0
bomen die CO2 binden
0
wascycli op 60°C

ONZE MERKWARARDEN

In partnerschap

Het nieuwe BE CLIMATE-merk is de afspiegeling van onze visie ‘Partner for Generations’, die we al tientallen jaren toepassen. Het hele Port-team voelt zich met alle klanten en zakenpartners wereldwijd verbonden. Want wij weten dat we alleen samen succesvol kunnen zijn. Bovendien zetten we ons in om zorgvuldig met natuurlijke hulpbronnen om te gaan. Met andere woorden: we bewaren ze voor de volgende generaties.

Innovatief

BE CLIMATE is het nieuwe klimaatneutrale merk van PORT INTERNATIONAL en biedt als eerste merk CO2-neutrale groenten en fruit aan. Wij houden de vinger aan de pols en hebben een neus voor wat mensen en markten beweegt. Zo brachten we als pionier in de industrie al eind jaren 90 met succes Bio en Fairtrade op de markt.

Geloofwaarding

Wij spelen open kaart. Want klimaatneutraal moet transparant zijn. Daarom komen we er eerlijk voor uit dat we nog een lange weg te gaan hebben. Maar die zullen we vol overtuiging en voor iedereen traceerbaar afleggen. Bij BE CLIMATE kan elke klant via een QR-code of ID-nummer gemakkelijk en meteen controleren welke concrete bijdrage hij heeft geleverd door te kiezen voor klimaatneutraal kopen.

WAT BETEKENT KLIMAATNEUTRAAL?

BEREKENEN: CO2-VOETAFDRUK

CO2-balans van het bedrijf en zijn producten

VERMINDEREN: CO2-UITSTOOT

Klimaatbeschermingsstrategie om de CO2-uitstoot te verminderen

COMPENSEREN: RESTERENDE HOEVEELHEID CO2

Ondersteuning van projecten voor klimaatbescherming

DE WEG: BEREKENEN. VERMINDEREN. COMPENSEREN.

Klimaatneutraal betekent voor ons dat we als bedrijf klimaatvriendelijk handelen en onze klanten producten kunnen aanbieden waarbij de opgelopen CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door internationaal erkende projecten voor klimaatbescherming. Dit stelt de klanten en consumenten effectief in staat om eenvoudig en traceerbaar het klimaat te beschermen. Hiervoor berekenen we de volledige CO2-uitstoot die groenten en fruit produceren, van herkomst tot verkooppunt en verwijdering. Dit omvat de teelt, het verpakkingsproces, de logistiek en de verwijdering van verpakkingsmateriaal. Vervolgens verminderen we waar mogelijk de CO2-uitstoot en compenseren we onvermijdelijke CO2-uitstoot door gecertificeerde projecten voor klimaatbescherming.

Natuurlijk weten we dat klimaatneutrale projecten slechts een eerste stap zijn en dat er nog moeten volgen. Maar het is wel een stap die nu meteen uitvoerbaar is. En dat is doorslaggevend voor ons! Zelfs klimaatneutrale groenten en fruit zullen uitstoot blijven produceren. Daarom willen we in de toekomst ook onze partners motiveren om naar innovatieve en klimaatvriendelijke alternatieven te zoeken. Ons doel is onze eigen CO2-uitstoot en die van de hele supply chain tot een minimum te reduceren.

PROJECTEN VOOR KLIMAATBESCHERMING

Drinkwaterproject in Malawi

Twee miljard mensen in de wereld hebben geen toegang tot drinkwater. Vele gezinnen hebben geen andere keuze dan met de eenvoudigste middelen water te koken op een open vuur. Dit veroorzaakt CO2-uitstoot, en afhankelijk van de regio worden steeds grotere gebieden ontbost. Door beschadigde waterputten te herstellen en extra nieuwe putten te boren, zorgt het project in Kasungu, Malawi, ervoor dat huishoudens minder brandhout gebruiken voor waterzuivering en dat op deze manier CO2-uitstoot wordt vermeden.

Windenergieproject in Chili

Dit project draagt ertoe bij dat aan de Chileense vraag naar elektriciteit wordt voldaan met hernieuwbare, schone en emissievrije elektriciteit, ter vervanging van energie uit fossiele brandstoffen. Het park werd in oktober 2010 in gebruik genomen en bestaat uit twee windparken met in totaal 57 windturbines. Aangezien energie uit wind wordt opgewekt zonder fossiele brandstoffen, wordt zij als emissieloos beschouwd. De uitbreiding van de opwekking van hernieuwbare energie is van essentieel belang om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen en de energievoorziening op lange termijn veilig te stellen.

NADERE INFORMATIE OVER KLIMAATNEUTRALITEIT

HEB JE NOG VRAGEN?

Bio-Bananen

Die Kennzeichnung “Bio” bedeutet, dass unsere Bananen nach dem Standard des ökologischen Anbaus angepflanzt und geerntet wurden. Diese landwirtschaftliche Methode zielt darauf ab, Lebensmittel unter der Verwendung natürlicher Substanzen und Prozesse zu produzieren, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen. Hierzu zählen:

  • Der verantwortungsvolle Umgang mit Energie und natürlichen Ressourcen,
  • die Erhaltung der biologischen Vielfalt,
  • die Erhaltung des regionalen ökologischen Gleichgewichts,
  • die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, sowie
  • die Erhaltung der Wasserqualität.

 

Im Gegensatz zu konventionellen Bananen werden bei den Bio-Qualitätsbananen ausschließlich Biodüngemittel und keine chemischen Pflanzenschutzmittel verwendet.

 

Darüber hinaus fördern die Anforderungen des ökologischen Landbaus einen hohen Tierschutzstandard, bei dem die spezifischen Bedürfnisse von Tieren geachtet werden. Die Vorschriften der Europäischen Union über die biologische Landwirtschaft geben eine klare Struktur für die gesamten EU und sorgen so für eine vertrauenswürdige Kennzeichnung von Bioprodukten.

Jouw Bijdrage

Met de aankoop van 1 kg groene asperges ondersteun je de compensatie van gemiddeld 31,3 kg CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg bosbessen ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,99 KG CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg aardbeien ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,83 kg CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg clementines ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,52 kg CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg bananen ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,53 KG CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Biologische fairtrade bananen

Onze biologische Fairtrade bananen zijn naast hun biologische kwaliteit ook gecertificeerd met het Fairtrade-zegel.

Dit zegel geeft aan dat onze bananen afkomstig zijn van eerlijke handel en dat bij de productie ervan aan bepaalde sociale, ecologische en economische criteria is voldaan. Alle boeren die fairtrade bananen exporteren zijn gecertificeerd door Fairtrade. Door middel van regelmatige audits wordt gecontroleerd of aan de relevante Fairtrade normen wordt voldaan.

Het zegel geeft de consument de zekerheid dat kleine boeren en arbeiders een stabiele en eerlijke prijs voor hun producten hebben gekregen die de kosten van duurzame productie dekt. Daarnaast wordt voor alle producten een Fairtrade premie betaald. De boeren, die zich hebben verenigd in coöperaties, bepalen zelf waarvoor deze premie wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor de aanleg van drinkwaterputten, de aanleg of renovatie van wegen en scholen, voor medische zorg of voor bijscholing.

Door het kopen van bananen met het Fairtrade-zegel dragen consumenten bij aan de verbetering van de leef- en werkomstandigheden van kleine producenten over de hele wereld.

Biologische bananen

Het “biologische” label betekent dat onze bananen zijn geplant en geoogst volgens de normen van de biologische landbouw. Deze landbouwmethode heeft tot doel voedsel te produceren met behulp van natuurlijke stoffen en processen om de impact op het milieu te beperken.

De biologische landbouw omvat:

  • Het verantwoordelijke gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen,
  • …het behoud van de biodiversiteit..,
  • ..behoud van de regionale ecologische balans..,
  • …het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid…
  • het behoud van de waterkwaliteit.

In tegenstelling tot conventionele bananen gebruiken biologische kwaliteitsbananen alleen organische meststoffen en geen chemische bestrijdingsmiddelen.

Bovendien bevorderen de eisen van de biologische landbouw een hogere niveau van dierenwelzijn, met inachtneming van de specifieke behoeften van de dieren. De regelgeving van de Europese Unie voor de biologische landbouw biedt een duidelijke structuur voor de hele EU en zorgt voor een betrouwbare etikettering van biologische producten.