fbpx

Privacyverklaring

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Welkom op de website van de Port International Groep. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn al uw persoonlijke gegevens, bv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgevens. Deze privacyverklaring is geldig voor de websites waarop het wordt aangeboden. Voor al onze andere aanwezigheden, diensten en aanbiedingen kan

(2) De verantwoordelijke persoon uit hoofde van artikel 4, lid 7, van de basisverordening van de EU inzake gegevensbescherming (GDPR) is

Port International GmbH

Lippeltstrasse 1,

D-20097 Hamburg,

E-mail: info@port-international.com

Telefoon: +49 (0)40 – 3010000 Fax: +49 (0)40 – 30100067

Onze verantwoordelijke inzake gegevensbescherming kunt u contacteren op het bovenstaande adres met als bijlage

“Die Betriebliche Datenschutzbeauftragte” of per e-mail: datenschutzbeauftragte@port-international.com

Verdere contactinformatie vindt u bij het impressumop onze website.

(3) Wanneer u met ons contact opneemt per e-mail of via een contactformulier, dan worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen, om uw vragen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden gewist wanneer we ze niet meer nodig hebben. We kunnen ook de verwerking ervan beperken wanneer er wettelijke bewaringsverplichtingen bestaan.

(4) Indien we gebruik willen maken van gecontracteerde dienstverleners voor individuele functies van ons aanbod of uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden, ontvangt u van ons in detail informatie over de betreffende processen.

§ 2 Uw rechten

U heeft het recht om

 • uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken of de verwerking van uw gegevens te betwisten.
 • informatie te ontvangen over uw gegevens die door de verantwoordelijke persoon zijn opgeslagen.
 • te vragen dat onjuiste gegevens over u aangepast worden.
 • te vragen dat gegevens over u die niet meer nodig zijn, gewist worden.
 • dat onder bepaalde voorwaarden de verwerking van uw gegevens kan worden beperkt; dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als we uw gegevens niet kunnen verwijderen, waardoor we toch genoodzaakt zijn om uw gegevens te blijven verwerken.
 • te vragen of uw gegevens overdraagbaar zijn; dit recht geldt in het bijzonder wanneer u voor de verwerking van uw gegevens toestemming heeft gegeven of wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is om een contract af te sluiten. Het recht op overdraagbaarheid bestaat niet voor zover uw gegevens worden verwerkt in het kader van de wettelijke taakvervulling.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke persoon.

Indien u denkt dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, kunt u een klacht indienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

De verantwoordelijke kan in bepaalde gevallen extra informatie aan u vragen, om uw identiteit te bevestigen en om er zeker van te zijn dat de informatie niet aan onbevoegde personen wordt doorgegeven.

§ 3 Het verzamelen van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

(1) Bij louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u ons geen andere informatie stuurt, verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Wanneer u onze website gebruikt, dan verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch nodig zijn om u onze website te kunnen aanbieden en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. (De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de GDPR betreffende ons rechtmatige belang bij een functionele en veilig surfen):

–   IP-adres

–   Datum en uur van de aanvraag

–   Tijdzoneverschil met de Greenwich Mean Time (GMT)

–   Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)

–   Toegangsstatus/HTTP-statuscode

–   Hoeveelheid overgedragen gegevens

–   Website waar het verzoek vandaan komt

–   Browser

–   Besturingssysteem en zijn interface

–   Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Gebruik van cookies:

Deze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Een cookie bevat meestal een karakteristieke tekenreeks waarmee uw browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer u terugkeert naar de website.

Cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken, de functies en diensten van de website te optimaliseren en u inhoud op maat te kunnen aanbieden.

De technisch noodzakelijke cookies dienen om de website en de daarbij horende functies te gebruiken en om alles gemakkelijker te maken. Sommige functies van deze website kunnen zonder cookies niet worden aangeboden.

De gebruikersgegevens die door de technisch noodzakelijke cookies verzameld worden, gebruiken we niet voor gebruikersprofielen op te stellen.

Daarnaast kunnen we met uw toestemming cookies gebruiken om externe media aan te bieden zoals films en kaarten, maar ook voor uw websitegebruik te analyseren en dergelijke.

Door de instellingen in uw internetbrowser aan te passen, kunt u cookies uitschakelen of beperken. Cookies die al werden opgeslagen, kunnen altijd gewist worden. Dit kan ook automatisch gebeuren. Indien u cookies voor de website uitschakelt, is het mogelijk dat u niet meer alle functies van de website kunt gebruiken.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mits het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6, lid 1, onder f) van de GDPR, waarbij het rechtmatige belang van de verantwoordelijke bestaat in een veilige, stabiele, efficiënte beschikbaarstelling van de functies van de website en de informatie die via deze functies toegankelijk is. Indien de verantwoordelijke voor de betreffende functie een contractuele verplichting tegenover u vervult, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens via het cookiegebruik voor analysedoeleinden is artikel 6, lid 1, onder a van de GDPR. Dit is ook voor andere niet technisch noodzakelijke verwerkingsdoeleinden en de gebruiker moet hier toestemming voor geven..

Borlabs

Om uw toestemming te krijgen voor bepaalde cookies op te slaan op uw eindapparaat en om dit conform de gegevensbescherming te documenteren, gebruiken wij de Cookie Consent Manager “Borlabs Cookie”, van de aanbieder Borlabs – Benjamin A., Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg. Dit is in het kader van onze wettelijke verplichting conform art. 6 lid 1 S. 1 onder c) van de GDPR en dus ook van ons rechtmatige belang conform art. 6 lid 1 onder f van de GDPR. Via Borlabs Cookie worden enkel technisch noodzakelijke cookies (borlabs-cookies) ingesteld. Wanneer u onze website opent, dan worden de volgende gegevens aan Borlabs Cookies doorgegeven: Uw toestemming of intrekking van de toestemming tot cookiegebruik, een door Borlabs Cookie ingestelde cookie in uw browser, de looptijd van de cookie en de versie, domein en pad van de WordPress-website en de UID. Waarbij de UID een per toeval gegenereerde ID is en geen persoonlijke informatie. Indien u de toestemming tot het bepaald cookiegebruik wenst in te trekken, dan kunt u deze cookie eenvoudig verwijderen in uw browser. Wanneer u de website opnieuw bezoekt/laadt, dan vraagt de site opnieuw naar cookie-instemming. Gedetailleerde informatie over het privacybeleid van Borlabs Cookie is te vinden op: https://de.borlabs.io/datenschutz/.

§ 4 Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast onze website louter informatief te gebruiken, bieden wij verschillende diensten aan, die u eventueel kunt gebruiken. Hiervoor zult u in het algemeen aanvullende persoonlijke gegevens moeten verstrekken die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarop de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) Soms gebruiken wij voor de verwerking van uw gegevens een externe dienstverlener. Deze worden door ons zorgvuldig gekozen en geïnformeerd, ze zijn aan onze richtlijnen gebonden en worden regelmatig gecontroleerd. Wij verlenen externe dienstverleners toegang tot persoonsgegevens voor zover zij deze toegang nodig hebben om hun taken ten opzichte van ons te kunnen vervullen.

(3) Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven wanneer enkele van onze acties, wedstrijden, contractafsluitingen of soortgelijke diensten samen met partners aangeboden worden. Verdere informatie hierover ontvangt u wanneer u uw gegevens opgeeft. U kunt dit ook vinden bij de omschrijving van de aanbieding.

(4) Indien onze dienstverleners hun zetel hebben in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze situatie in de omschrijving van de aanbieding.

§ 5 Bezwaar of intrekking

(1) Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u die te allen tijde weer intrekken. Zo’n intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid voor uw persoonsgegevens te verwerken, nadat u deze aan ons hebt gegeven.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgevevens baseren op belangenafweging, kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet nodig is voor een contract met u af te sluiten, wat door ons in de volgende functiebeschrijving wordt beschreven. Bij zo’n bezwaar vragen we u waarom we uw persoonlijke gegevens niet op dezelfde manier mogen verwerken als we eerder hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar gaan we de zaak onderzoeken en de gegevensverwerking ofwel stopzetten of aanpassen. Wij kunnen u ook onze dwingende redenen aantonen die bescherming verdienen en op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten. U kunt altijd bezwaar hebben tegen een verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse.

§ 6 Gebruikersanalyse

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. („Google“). Google Analytics gebruikte zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maakt. De informatie die de cookie verworven heeft over uw gebruik van deze website wordt in regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. In het geval dat de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie ingekort. Dit kan ook gebeuren in andere landen die betrokken zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere informatie van het website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te verschaffen.

(2) Het IP-adres, dat in het kader van Google Analytics overgedragen is van uw browser, zal niet samengevoegd worden met andere gegevens van Google.

(3) U kunt vermijden dat cookies worden opgeslagen door dit in uw instellingen van uw browser aan te passen. we wijzen er u echter op dat u dan misschien gniet meer alle functies van onze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat gegevens over uw websitegebruik verzameld worden door Google (inclusief uw IP-adres). U vermijdt ook dat Google deze gegevens gaat verwerken door een browser-plugin te downloaden en te installeren. Surf naar de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Dit betekent dat IP-adressen in verkorte vorm verder worden verwerkt, waardoor persoonlijke verwijzingen worden uitgesloten. Als de gegevens die over u verzameld zijn een persoonlijke referentie bevatten, worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en deze regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verzamelde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en de website-ervaring voor u als gebruiker interessanter maken. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1 S. 1, onder a van de GDPR in combinatie met uw toestemming.

(6) Informatie over de derde partij: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht m.b.t. gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Facebook Pixel

(1) Met uw toestemming op grond van de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR, gebruiken wij de zogenaamde “Facebook pixel” voor ons online aanbod. Dit wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

(2) De Facebook-pixel gebruiken we om de Facebook-advertenties die we hebben geplaatst alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod, bepaalde producten of onderwerpen. We willen de Facebook-pixel ook gebruiken om ervoor te zorgen dat onze advertenties op Facebook overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet vervelend overkomen. De Facebook-pixel maakt het voor ons mogelijk om de werkingsgraad van onze Facebook-advertenties te bepalen en statistieken daaromtrent op te stellen, om zo te weten te komen hoeveel gebruikers ons online aanbod bezoeken via een advertentie.

(3) Als één van onze websites wordt opgeroepen, wordt de Facebook-pixel automatisch in de pagina geïntegreerd, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven. Bovendien kan er een cookie op uw apparaat worden opgeslagen. Bent u ondertussen ingelogd bij Facebook of logt u zich later in, dan wordt in uwFacebook-profiel ook het bezoek aan onze site opgeslagen. De verzamelde gegevens zijn anoniem en laten ons niet toe om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Facebook zelf bewaart en verwerkt de gegevens ook. Zo is door het Facebook-profiel te verbinden ook een Facebook-eigen gebruik mogelijk voor reclame- en marketingdoeleinden. Mocht het nodig zijn om de gegevens met Facebook te vergelijken, dan worden de gegevens eerst gecodeerd in de browser en pas daarna door ons via een beveiligde verbinding naar Facebook verzonden.

(4) De omvang en de verwerking van de gegevens zijn in de richtlijn van Facebook omtrent gebruik van gegevens vastgesteld. U kunt ook basisinformatie over Facebook-advertenties vinden via: https://www.facebook.com/policy.php. Verdere informatie over de Facebook Pixel en de functies ervan vindt u via de helpdesk van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

(5) U kunt bezwaar hebben tegen de gegevensverzameling van de Facebook Pixel en tegen het gegevensgebruik voor Facebook-advertenties weer te geven. Bezoek daarvoor de specifieke webpagina van Facebook en volg de richtlijnen voor de instellingen van op gebruikers gebaseerde reclame: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Alle instellingen zijn platformonafhankelijk, ze gelden dus op alle eindapparaten (bv: mobiel of desktop).

§ 7 Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief (indien deze aangeboden wordt); waarmee wij u informeren over actuele en interessante aanbiedingen. De geadverteerde diensten en voordelen worden gespecificeerd in de toestemmingsverklaring.

(2) Voor de aanmelding op onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde Double-opt-in. Dat betekent dat wij na uw aanmelding een e-mail naar u sturen waarin wij u om bevestiging vragen dat u graag onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u dit niet binnen de 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Daarnaast bewaren wij telkens uw gebruikte IP-adres en het tijdstip van aanmelding en bevestiging. Het doel van de procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, om een mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens op te helderen.

(3) Enkel uw e-mailadres is verplicht om een nieuwsbrief te kunnen verzenden. Verdere gegevens hoeft u niet op te geven. Ze worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging bewaren wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te kunnen versturen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de GDPR.

(4) U kunt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief op elk moment intrekken en dus uitschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt op een link klikken die u in elke nieuwsbrief vindt. U kunt ook een bericht sturen naar de contactgegevens die u hierboven vindt.

§ 8 Gekoppelde inhoud / Functies voor delen / Maps

Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. In deze gevallen gelden telkens de privacyverklaringen en gegevensbeschermingsrichtlijnen van de desbetreffende beheerders van de gekoppelde websites. We wijzen erop dat wij voor de verwerking van gegevens op een platform van derden niet verantwoordelijk zijn.

Op onze website vindt u links naar onze activiteiten op verschillende social mediakanalen . Gelieve ermee rekening te houden dat we niet verantwoordelijk zijn voor verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens door de beheerder van deze platforms.

YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door Google beheerde website YouTube. Beheerder van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. We hebben onze video’s ingebed in de zogenaamde “extended data protection mode” om u deze privacy-vriendelijk te kunnen aanbieden. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus voorkomt dat er cookies worden ingesteld wanneer onze pagina’s worden opengeklikt. Pas wanneer u een video aanklikt die ingebed is met YouTube, bewaart YouTube cookies op uw apparaat en wordt uw IP-adres aan YouTube doorgegeven. Indien u ingelogd bent bij YouTube, dan kunnen persoonsgegevens ook aan uw gebruikersaccount toegewezen worden. We gebruiken YouTube om onze online aanbiedingen aantrekkelijk te presenteren en om aantrekkelijke multimediacontent aan te bieden. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f van de GDPR. Voor zover zij toestemming geven voor YouTube-functies, is de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR. Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube via: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Instagram

Op onze website zijn functies van de applicatie Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Wanneer u ingelogd bent bij uw Instagram-profiel kunt u door op de Instagram-knop te klikken de inhoud van onze website koppelen aan uw Instagram-profiel. Daardoor kan Instagram uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Instagram. Indien wij zelf persoonsgevens via het gebruik van functies van de applicatie Instagram in individuele gevallen verzamelen, gebeurt dit omdat we interessante en aantrekkelijke inhoud willen aanbieden via het sociale netwerk Instagram. We willen interactie met gebruikers en misbruik vervolgen en vermijden, waarbij de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder f van de GDPR is. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Instagram vindt u in de privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. Aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

We gebruiken Google Maps om een onze online aanbiedingen aantrekkelijk te presenteren. Bovendien kunt u alle locaties die we op onze website aangeven gemakkelijker vinden. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f van de GDPR. Voor zover uw toestemming hiervoor werd gegeven, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, onder a van de GDPR; de toestemming is op elk moment intrekbaar.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

§ 9 Duurtijd van de bewaring

Tenzij anders vermeld in de desbetreffende individuele informatie, verwerkt de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor de hierin beschreven doeleinden en alleen zolang de persoonlijke identificatie van de betrokkene nodig is voor het desbetreffende doel. Vervolgens vindt een verwijdering of neutralisatie/anonymisatie van de gegevensbeveiliging plaats.

§ 10 Gegevensbescherming bij sollicitaties en in het sollicitatieproces

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten in het kader van de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is in het bijzonder het geval wanneer een sollicitant bepaalde sollicitatiedocumenten elektronisch aan ons bezorgt, bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier op een website. Indien wie met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluiten, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien er geen arbeidsovereenkomst wordt afgesloten met de sollicitant, dan worden de sollicitatiedocumenten vier maanden na de bekendmaking van de beslissing automatisch gewist, voor zover deze verwijdering niet in strijd is met een rechtmatig belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Zo’n rechtmatig belang is bijvoorbeeld een bewijsplicht tijdens een procedure op grond van de Algemene wet op de gelijke behandeling (AwGB). De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten is artikel 26 van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) in combinatie met artikel 6, lid 1, onder b), 88 van de GDPR, daarnaast, voor zover de verwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan wettelijke voorschriften, artikel 6, lid 1, onder c), van de GDPR en, voor zover de toestemming van de betrokkene de basis voor de verwerking vormt, artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR. § 26 BDSG.

Banany ekologiczne / organiczne

Etykieta “organic” oznacza, że nasze banany zostały zasadzone i zebrane zgodnie ze standardem rolnictwa ekologicznego.
Ta metoda rolnictwa ma na celu produkcję żywności przy użyciu naturalnych substancji i procesów, aby ograniczyć wpływ na środowisko.

Rolnictwo ekologiczne obejmuje:

 • odpowiedzialne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych,
 • zachowanie różnorodności biologicznej,
 • zachowanie regionalnej równowagi ekologicznej,
 • poprawę żyzności gleby, a także
 • zachowanie jakości wody.

W przeciwieństwie do bananów konwencjonalnych stosuje sie w przypadku bananów o jakości ekologicznej wyłącznie nawozy organiczne i nie stosuje się chemicznych pestycydów.

Ponadto wymogi rolnictwa ekologicznego promują wyższy standard dobrostanu zwierząt, respektując ich specyficzne potrzeby. Przepisy Unii Europejskiej dotyczące rolnictwa ekologicznego stanowią jasną strukturę dla całej UE, zapewniając wiarygodne oznakowanie produktów ekologicznych.

Twój wkład

Kupując 1 kg bananów, wspierasz offset średnio 0,53 kg CO2. 50% tego offsetu zostało przekazane na dwa wybrane projekty ochrony klimatu. Więcej o ilości offsetów dowiesz się z naszego śledzenia ID.

Organiczne banany Fairtrade

Nasze organiczne banany Fairtrade, oprócz jakości organicznej, posiadają certyfikat ze znakiem Fairtrade.

Ten certyfikat oznacza, że nasze banany pochodzą ze sprawiedliwego handlu, a przy ich produkcji spełnione zostały określone kryteria społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.. Wszyscy rolnicy, którzy eksportują banany Fairtrade, posiadają certyfikat Fairtrade. Regularne audyty sprawdzają, czy spełnione są odpowiednie standardy Fairtrade.

Certyfikat daje konsumentom pewność, że drobni rolnicy i pracownicy otrzymali za swoje towary stabilną i sprawiedliwą cenę, która pokrywa koszty zrównoważonej produkcji. Ponadto za wszystkie produkty wypłacana jest premia Fairtrade. Rolnicy, którzy połączyli się w spółdzielnie, sami decydują, na co przeznaczana jest ta premia, np. na budowę studni z wodą pitną, budowę lub remont dróg i szkół, na opiekę medyczną lub na dokształcanie.

Kupując banany ze znakiem Fairtrade, konsumenci przyczyniają się do poprawy warunków życia i pracy drobnych producentów na całym świecie.

Jouw Bijdrage

Met de aankoop van 1 kg groene asperges ondersteun je de compensatie van gemiddeld 31,3 kg CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg bosbessen ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,99 KG CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg aardbeien ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,83 kg CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg clementines ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,52 kg CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg bananen ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,53 KG CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Biologische fairtrade bananen

Onze biologische Fairtrade bananen zijn naast hun biologische kwaliteit ook gecertificeerd met het Fairtrade-zegel.

Dit zegel geeft aan dat onze bananen afkomstig zijn van eerlijke handel en dat bij de productie ervan aan bepaalde sociale, ecologische en economische criteria is voldaan. Alle boeren die fairtrade bananen exporteren zijn gecertificeerd door Fairtrade. Door middel van regelmatige audits wordt gecontroleerd of aan de relevante Fairtrade normen wordt voldaan.

Het zegel geeft de consument de zekerheid dat kleine boeren en arbeiders een stabiele en eerlijke prijs voor hun producten hebben gekregen die de kosten van duurzame productie dekt. Daarnaast wordt voor alle producten een Fairtrade premie betaald. De boeren, die zich hebben verenigd in coöperaties, bepalen zelf waarvoor deze premie wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor de aanleg van drinkwaterputten, de aanleg of renovatie van wegen en scholen, voor medische zorg of voor bijscholing.

Door het kopen van bananen met het Fairtrade-zegel dragen consumenten bij aan de verbetering van de leef- en werkomstandigheden van kleine producenten over de hele wereld.

Biologische bananen

Het “biologische” label betekent dat onze bananen zijn geplant en geoogst volgens de normen van de biologische landbouw. Deze landbouwmethode heeft tot doel voedsel te produceren met behulp van natuurlijke stoffen en processen om de impact op het milieu te beperken.

De biologische landbouw omvat:

 • Het verantwoordelijke gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen,
 • …het behoud van de biodiversiteit..,
 • ..behoud van de regionale ecologische balans..,
 • …het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid…
 • het behoud van de waterkwaliteit.

In tegenstelling tot conventionele bananen gebruiken biologische kwaliteitsbananen alleen organische meststoffen en geen chemische bestrijdingsmiddelen.

Bovendien bevorderen de eisen van de biologische landbouw een hogere niveau van dierenwelzijn, met inachtneming van de specifieke behoeften van de dieren. De regelgeving van de Europese Unie voor de biologische landbouw biedt een duidelijke structuur voor de hele EU en zorgt voor een betrouwbare etikettering van biologische producten.