fbpx

NASZE BANANY KLIMATYCZNIE NEUTRALNE

Rejestrowana jest emisja z uprawy do sklepu oraz utylizacja opakowań.

Pochodzenie: Peru, Republika Dominikańska, Kolumbia, Ekwador

Certyfikate: GlobalG.A.P., Rainforest Alliance, Bio-Fairtrade, Bio

Twój wkład w ochronę klimatu

PODRÓŻ

Uprawa

… bananów u naszych producentów w Ameryce Południowej.

Transport

… zza oceanu do Europy.

Dojrzewanie

… jeszcze zielonych bananów u wybranych partnerów.

Dostawa

… do naszych klientów na półce sprzedaży.

0
= Ilość CO2 skompensowana bananami w kg. Odpowiada to ...
0
km przejechanych samochodem osobowym
0
Drzew, które wiążą CO2
0
Prań w temperaturze 60°C

Projekty dotyczące ochrony klimatu

Projekt wody pitnej w Malawi

Dwa miliardy ludzi na świecie nie ma dostępu do wody pitnej. Wiele rodzin nie ma innego wyjścia niż gotowanie wody na otwartym ogniu przy użyciu najprostszych środków. To powoduje emisję CO2 i w zależności od regionu, coraz większe obszary są wylesiane. Poprzez naprawę uszkodzonych studni i wywiercenie dodatkowych nowych studni, projekt w Kasungu w Malawi zapewnia, że gospodarstwa domowe zużywają mniej drewna opałowego do uzdatniania wody i unika się emisji CO2.

Projekt energii wiatrowej w Chile

Projekt ten pomaga zaspokoić zapotrzebowanie Chile na energię elektryczną z odnawialnych, czystych i bezemisyjnych źródeł, zastępując energię z paliw kopalnych. Park został oddany do użytku w październiku 2010 roku i składa się z dwóch farm wiatrowych o łącznej liczbie 57 turbin wiatrowych. Ponieważ energia z wiatru wytwarzana jest bez udziału paliw kopalnych, uważana jest za bezemisyjną. Rozwój produkcji energii odnawialnej jest niezbędny do powstrzymania globalnego ocieplenia i zabezpieczenia dostaw energii w długim okresie.

Co oznacza neutralność klimatyczna?

Wychwytywanie: Ślad CO2

Bilans CO2 przedsiębiorstwa i jego produktów

Zmniejszyć: emisję CO2

Strategia ochrony klimatu w zakresie redukcji emisji CO2

Offset: Pozostałość CO2

Wsparcie dla projektów z zakresu ochrony klimatu

SPOSÓB: PRZECHWYCIĆ. ZREDUKOWAĆ. WYRÓWNAĆ.

Dla nas neutralność klimatyczna oznacza, że jako przedsiębiorstwo działamy w sposób przyjazny dla klimatu i możemy zaoferować naszym klientom produkty, w których emisja CO2 jest równoważona przez uznane na całym świecie projekty ochrony klimatu. To skutecznie umożliwia klientom i konsumentom ochronę klimatu w prosty i zrozumiały sposób. W tym celu obliczamy całkowitą emisję CO2 spowodowaną przez owoce i warzywa od ich pochodzenia do punktu sprzedaży i utylizacji. Obejmuje to uprawę, proces pakowania, logistykę i utylizację materiałów opakowaniowych. Następnie redukujemy emisję CO2 tam, gdzie jest to już możliwe i kompensujemy nieunikniony CO2 poprzez certyfikowane projekty ochrony klimatu. Oczywiście wiemy, że produkty neutralne dla klimatu to tylko pierwszy krok, a kolejne są przed nami. Ale takie, które są możliwe do wykonania teraz i natychmiast. I to jest dla nas kluczowe! Nawet neutralne dla klimatu owoce i warzywa będą nadal produkować emisje. Dlatego w przyszłości chcemy również motywować naszych partnerów do poszukiwania innowacyjnych i przyjaznych dla klimatu alternatyw. Naszym celem jest ograniczenie do minimum emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw, jak również naszej własnej.

Czy mają Państwo jakieś pytania?

Twój wkład

Kupując 1 kg bananów, wspierasz offset średnio 0,53 kg CO2. 50% tego offsetu zostało przekazane na dwa wybrane projekty ochrony klimatu. Więcej o ilości offsetów dowiesz się z naszego śledzenia ID.

Banany ekologiczne / organiczne

Etykieta „organic” oznacza, że nasze banany zostały zasadzone i zebrane zgodnie ze standardem rolnictwa ekologicznego.
Ta metoda rolnictwa ma na celu produkcję żywności przy użyciu naturalnych substancji i procesów, aby ograniczyć wpływ na środowisko.

Rolnictwo ekologiczne obejmuje:

  • odpowiedzialne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych,
  • zachowanie różnorodności biologicznej,
  • zachowanie regionalnej równowagi ekologicznej,
  • poprawę żyzności gleby, a także
  • zachowanie jakości wody.

W przeciwieństwie do bananów konwencjonalnych stosuje sie w przypadku bananów o jakości ekologicznej wyłącznie nawozy organiczne i nie stosuje się chemicznych pestycydów.

Ponadto wymogi rolnictwa ekologicznego promują wyższy standard dobrostanu zwierząt, respektując ich specyficzne potrzeby. Przepisy Unii Europejskiej dotyczące rolnictwa ekologicznego stanowią jasną strukturę dla całej UE, zapewniając wiarygodne oznakowanie produktów ekologicznych.

Organiczne banany Fairtrade

Nasze organiczne banany Fairtrade, oprócz jakości organicznej, posiadają certyfikat ze znakiem Fairtrade.

Ten certyfikat oznacza, że nasze banany pochodzą ze sprawiedliwego handlu, a przy ich produkcji spełnione zostały określone kryteria społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.. Wszyscy rolnicy, którzy eksportują banany Fairtrade, posiadają certyfikat Fairtrade. Regularne audyty sprawdzają, czy spełnione są odpowiednie standardy Fairtrade.

Certyfikat daje konsumentom pewność, że drobni rolnicy i pracownicy otrzymali za swoje towary stabilną i sprawiedliwą cenę, która pokrywa koszty zrównoważonej produkcji. Ponadto za wszystkie produkty wypłacana jest premia Fairtrade. Rolnicy, którzy połączyli się w spółdzielnie, sami decydują, na co przeznaczana jest ta premia, np. na budowę studni z wodą pitną, budowę lub remont dróg i szkół, na opiekę medyczną lub na dokształcanie.

Kupując banany ze znakiem Fairtrade, konsumenci przyczyniają się do poprawy warunków życia i pracy drobnych producentów na całym świecie.

Your contribution

When you buy 1 kg of green asparagus, you support the compensation of 31.3 kg CO2 on average. This compensation has benefitted two selected climate protection projects in equal parts.

Your contribution

When you buy 1 kg of blueberries, you support the compensation of 0.99 kg CO2 on average. This compensation has benefitted two selected climate protection projects in equal parts.

Learn more about the compensated quantities via our ID tracking.

Your contribution

When you buy 1 kg of strawberries, you support the compensation of 0.83 kg CO2 on average. This compensation has benefitted two selected climate protection projects in equal parts.

Learn more about the compensated quantities via our ID tracking.

Your contribution

When you buy 1 kg of clementines, you support the compensation of 0.52 kg CO2 on average. This compensation has benefitted two selected climate protection projects in equal parts.

Learn more about the compensated quantities via our ID tracking.

Your contribution

When you buy 1 kg of bananas, you support the compensation of 0.53 kg CO2 on average. This compensation has benefitted two selected climate protection projects in equal parts.

Learn more about the compensated quantities via our ID tracking.

Organiczne banany Fairtrade

Nasze organiczne banany Fairtrade, oprócz jakości organicznej, posiadają certyfikat ze znakiem Fairtrade.

Ten certyfikat oznacza, że nasze banany pochodzą ze sprawiedliwego handlu, a przy ich produkcji spełnione zostały określone kryteria społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.. Wszyscy rolnicy, którzy eksportują banany Fairtrade, posiadają certyfikat Fairtrade. Regularne audyty sprawdzają, czy spełnione są odpowiednie standardy Fairtrade.

Certyfikat daje konsumentom pewność, że drobni rolnicy i pracownicy otrzymali za swoje towary stabilną i sprawiedliwą cenę, która pokrywa koszty zrównoważonej produkcji. Ponadto za wszystkie produkty wypłacana jest premia Fairtrade. Rolnicy, którzy połączyli się w spółdzielnie, sami decydują, na co przeznaczana jest ta premia, np. na budowę studni z wodą pitną, budowę lub remont dróg i szkół, na opiekę medyczną lub na dokształcanie.

Kupując banany ze znakiem Fairtrade, konsumenci przyczyniają się do poprawy warunków życia i pracy drobnych producentów na całym świecie.

Organic bananas

The label “organic” means that our bananas are cultivated and harvested according to the standard of organic farming. The aim of this agricultural method is to produce food by using only natural substances and processes with the objective of reducing the negative effects on the environment.

Organic farming includes:

  • responsible use of energy and natural resources
  • conservation of the biological diversity
  • preservation of the regional ecological balance
  • improvement of soil fertility and
  • preservation of water quality

As opposed to conventional bananas, high quality organic bananas are treated exclusively with organic fertilisers and never with chemical pesticides.

The demands on organic farming also promote a higher animal protection standard that considers the specific needs of animals. The provisions of the European Union for organic agriculture give a clear structure to the entire EU, thereby ensuring a reliable labelling of organic products.