fbpx

ONZE KLIMAATNEUTRALE BANANEN

berekend worden de emissies van de teelt tot aan de tak en de verwijdering van de verpakking

Herkomst: Peru, Dominicaanse Republiek, Colombia, Ecuador

Certificeringen: GlobalG.A.P., Rainforest Alliance, Biologisch Fairtrade, Bio

Jouw bijdrage aan klimaatbescherming

De reis

Teelt

… van de bananen bij onze producenten in Zuid-Amerika.

Transport

… vanuit het buitenland naar Europa.

Rijping

… van de nog groene bananen bij geselecteerde partners.

Levering

… aan onze klanten in het winkelrek.
0
= Met bananen gecompenseerde hoeveelheid CO2 in kg. Dit komt overeen met…
0
km met de auto
0
bomen die CO2 binden
0
wascycli op 60°C

PROJECTEN VOOR KLIMAATBESCHERMING

Drinkwaterproject in Malawi

Twee miljard mensen in de wereld hebben geen toegang tot drinkwater. Vele gezinnen hebben geen andere keuze dan met de eenvoudigste middelen water te koken op een open vuur. Dit veroorzaakt CO2-uitstoot, en afhankelijk van de regio worden steeds grotere gebieden ontbost. Door beschadigde waterputten te herstellen en extra nieuwe putten te boren, zorgt het project in Kasungu, Malawi, ervoor dat huishoudens minder brandhout gebruiken voor waterzuivering en dat op deze manier CO2-uitstoot wordt vermeden.

Windenergieproject in Chili

Dit project draagt ertoe bij dat aan de Chileense vraag naar elektriciteit wordt voldaan met hernieuwbare, schone en emissievrije elektriciteit, ter vervanging van energie uit fossiele brandstoffen. Het park werd in oktober 2010 in gebruik genomen en bestaat uit twee windparken met in totaal 57 windturbines. Aangezien energie uit wind wordt opgewekt zonder fossiele brandstoffen, wordt zij als emissieloos beschouwd. De uitbreiding van de opwekking van hernieuwbare energie is van essentieel belang om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen en de energievoorziening op lange termijn veilig te stellen.

WAT BETEKENT KLIMAATNEUTRAAL?

BEREKENEN: CO2-VOETAFDRUK

CO2-balans van het bedrijf en zijn producten

VERMINDEREN: CO2-UITSTOOT

Klimaatbeschermingsstrategie om de CO2-uitstoot te verminderen

COMPENSEREN: RESTERENDE HOEVEELHEID CO2

Ondersteuning van projecten voor klimaatbescherming

ONS PRINCIPE: BEREKENEN. VERMINDEREN. COMPENSEREN.

Klimaatvriendelijk handelen betekent voor ons dat we onze CO2-uitstoot nauwkeurig berekenen, waar mogelijk verminderen en de resterende uitstoot compenseren door middel van gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten.

De CO2-voetafdruk van onze producten berekenen we voornamelijk op basis van primaire gegevens die we rechtstreeks van onze producenten ontvangen. Onze berekening differentieert tussen de verschillende landen van herkomst en omvat de volledige door groenten en fruit veroorzaakte CO2-uitstoot van herkomst tot verkooppunt en verwijdering. Dit omvat de teelt, verpakking, logistiek en verwijdering van de producten en verpakkingsmaterialen. Alleen het gedeelte "consumptie" van de toeleveringsketen wordt niet meegerekend (cradle-to-customer plus end-of-life benadering), omdat de uitstoot voor verse groenten en fruit hier over het algemeen zeer laag is en niet kan worden veralgemeend.

Om onze reductiedoelstellingen voor iedereen inzichtelijk te maken, hebben we ons als bedrijf aangesloten bij verschillende initiatieven en ons verplicht tot specifieke reductiemaatregelen. Als lid van het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) hebben we ons verplicht om de uitstoot van onze bananen en blauwe bessen tot 2026 met 25% te verminderen (ten opzichte van 2022). Om dit doel te bereiken, hebben we al verschillende reductiemaatregelen geïmplementeerd in onze toeleveringsketen die we ook in de toekomst blijven uitbreiden.

Omdat een volledig emissievrije groente- en fruithandel op dit moment niet mogelijk is, wordt er ondanks ambitieuze doelstellingen en reductiemaatregelen uitstoot gegenereerd. Om de resulterende schade aan ons klimaat zo goed mogelijk te compenseren, investeren we in twee klimaatbeschermingsprojecten die gecertificeerd zijn volgens de Gold Standard. We doen deze investeringen altijd vooraf, zodat je er zeker van kunt zijn dat je producten al gecompenseerd zijn wanneer je ze koopt. Als er meer uitstoot wordt geproduceerd dan vooraf werd aangenomen, compenseren we dit overschot natuurlijk achteraf.

Met dit principe maken we het voor consumenten mogelijk om te genieten van verse groenten en fruit en tegelijkertijd op een eenvoudige en transparante manier het klimaat te beschermen.

HEB JE NOG VRAGEN?

Banany ekologiczne / organiczne

Etykieta “organic” oznacza, że nasze banany zostały zasadzone i zebrane zgodnie ze standardem rolnictwa ekologicznego.
Ta metoda rolnictwa ma na celu produkcję żywności przy użyciu naturalnych substancji i procesów, aby ograniczyć wpływ na środowisko.

Rolnictwo ekologiczne obejmuje:

  • odpowiedzialne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych,
  • zachowanie różnorodności biologicznej,
  • zachowanie regionalnej równowagi ekologicznej,
  • poprawę żyzności gleby, a także
  • zachowanie jakości wody.

W przeciwieństwie do bananów konwencjonalnych stosuje sie w przypadku bananów o jakości ekologicznej wyłącznie nawozy organiczne i nie stosuje się chemicznych pestycydów.

Ponadto wymogi rolnictwa ekologicznego promują wyższy standard dobrostanu zwierząt, respektując ich specyficzne potrzeby. Przepisy Unii Europejskiej dotyczące rolnictwa ekologicznego stanowią jasną strukturę dla całej UE, zapewniając wiarygodne oznakowanie produktów ekologicznych.

Twój wkład

Kupując 1 kg bananów, wspierasz offset średnio 0,53 kg CO2. 50% tego offsetu zostało przekazane na dwa wybrane projekty ochrony klimatu. Więcej o ilości offsetów dowiesz się z naszego śledzenia ID.

Organiczne banany Fairtrade

Nasze organiczne banany Fairtrade, oprócz jakości organicznej, posiadają certyfikat ze znakiem Fairtrade.

Ten certyfikat oznacza, że nasze banany pochodzą ze sprawiedliwego handlu, a przy ich produkcji spełnione zostały określone kryteria społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.. Wszyscy rolnicy, którzy eksportują banany Fairtrade, posiadają certyfikat Fairtrade. Regularne audyty sprawdzają, czy spełnione są odpowiednie standardy Fairtrade.

Certyfikat daje konsumentom pewność, że drobni rolnicy i pracownicy otrzymali za swoje towary stabilną i sprawiedliwą cenę, która pokrywa koszty zrównoważonej produkcji. Ponadto za wszystkie produkty wypłacana jest premia Fairtrade. Rolnicy, którzy połączyli się w spółdzielnie, sami decydują, na co przeznaczana jest ta premia, np. na budowę studni z wodą pitną, budowę lub remont dróg i szkół, na opiekę medyczną lub na dokształcanie.

Kupując banany ze znakiem Fairtrade, konsumenci przyczyniają się do poprawy warunków życia i pracy drobnych producentów na całym świecie.

Jouw Bijdrage

Met de aankoop van 1 kg groene asperges ondersteun je de compensatie van gemiddeld 31,3 kg CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg bosbessen ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,99 KG CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg aardbeien ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,83 kg CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg clementines ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,52 kg CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg bananen ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,53 KG CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Biologische fairtrade bananen

Onze biologische Fairtrade bananen zijn naast hun biologische kwaliteit ook gecertificeerd met het Fairtrade-zegel.

Dit zegel geeft aan dat onze bananen afkomstig zijn van eerlijke handel en dat bij de productie ervan aan bepaalde sociale, ecologische en economische criteria is voldaan. Alle boeren die fairtrade bananen exporteren zijn gecertificeerd door Fairtrade. Door middel van regelmatige audits wordt gecontroleerd of aan de relevante Fairtrade normen wordt voldaan.

Het zegel geeft de consument de zekerheid dat kleine boeren en arbeiders een stabiele en eerlijke prijs voor hun producten hebben gekregen die de kosten van duurzame productie dekt. Daarnaast wordt voor alle producten een Fairtrade premie betaald. De boeren, die zich hebben verenigd in coöperaties, bepalen zelf waarvoor deze premie wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor de aanleg van drinkwaterputten, de aanleg of renovatie van wegen en scholen, voor medische zorg of voor bijscholing.

Door het kopen van bananen met het Fairtrade-zegel dragen consumenten bij aan de verbetering van de leef- en werkomstandigheden van kleine producenten over de hele wereld.

Biologische bananen

Het “biologische” label betekent dat onze bananen zijn geplant en geoogst volgens de normen van de biologische landbouw. Deze landbouwmethode heeft tot doel voedsel te produceren met behulp van natuurlijke stoffen en processen om de impact op het milieu te beperken.

De biologische landbouw omvat:

  • Het verantwoordelijke gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen,
  • …het behoud van de biodiversiteit..,
  • ..behoud van de regionale ecologische balans..,
  • …het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid…
  • het behoud van de waterkwaliteit.

In tegenstelling tot conventionele bananen gebruiken biologische kwaliteitsbananen alleen organische meststoffen en geen chemische bestrijdingsmiddelen.

Bovendien bevorderen de eisen van de biologische landbouw een hogere niveau van dierenwelzijn, met inachtneming van de specifieke behoeften van de dieren. De regelgeving van de Europese Unie voor de biologische landbouw biedt een duidelijke structuur voor de hele EU en zorgt voor een betrouwbare etikettering van biologische producten.