fbpx

ONZE KLIMAATNEUTRALE BOSBESSEN

berekend worden de emissies van de teelt tot aan de tak en de verwijdering van de verpakking

Herkomst: Zuid-Amerika, Europa, Noord-Afrika

Certificeringen: GlobalG.A.P., GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice (GRASP)

Jouw bijdrage

DE REIS

Teelt

… van de gecultiveerde bosbessen in Europa en het buitenland.

Transport

… vanuit het buitenland naar Europa.

Levering

… aan onze klanten in het winkelrek.
0
= Met gecultiveerde bosbessen gecompenseerde hoeveelheid CO2 in kg. Dit komt overeen met…
0
km met de auto
0
bomen die CO2 binden
0
wascycli op 60°C

PROJECTEN VOOR KLIMAATBESCHERMING

Drinkwaterproject in Malawi

Twee miljard mensen in de wereld hebben geen toegang tot drinkwater. Vele gezinnen hebben geen andere keuze dan met de eenvoudigste middelen water te koken op een open vuur. Dit veroorzaakt CO2-uitstoot, en afhankelijk van de regio worden steeds grotere gebieden ontbost. Door beschadigde waterputten te herstellen en extra nieuwe putten te boren, zorgt het project in Kasungu, Malawi, ervoor dat huishoudens minder brandhout gebruiken voor waterzuivering en dat op deze manier CO2-uitstoot wordt vermeden.

Windenergieproject in Chili

Dit project draagt ertoe bij dat aan de Chileense vraag naar elektriciteit wordt voldaan met hernieuwbare, schone en emissievrije elektriciteit, ter vervanging van energie uit fossiele brandstoffen. Het park werd in oktober 2010 in gebruik genomen en bestaat uit twee windparken met in totaal 57 windturbines. Aangezien energie uit wind wordt opgewekt zonder fossiele brandstoffen, wordt zij als emissieloos beschouwd. De uitbreiding van de opwekking van hernieuwbare energie is van essentieel belang om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen en de energievoorziening op lange termijn veilig te stellen.

WAT BETEKENT KLIMAATNEUTRAAL?

BEREKENEN: CO2-VOETAFDRUK

CO2-balans van het bedrijf en zijn producten

VERMINDEREN: CO2-UITSTOOT

Klimaatbeschermingsstrategie om de CO2-uitstoot te verminderen

COMPENSEREN: RESTERENDE HOEVEELHEID CO2

Ondersteuning van projecten voor klimaatbescherming

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

DE WEG: BEREKENEN. VERMINDEREN. COMPENSEREN.

Klimaatneutraal betekent voor ons dat we als bedrijf klimaatvriendelijk handelen en onze klanten producten kunnen aanbieden waarbij de opgelopen CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door internationaal erkende projecten voor klimaatbescherming. Dit stelt de klanten en consumenten effectief in staat om eenvoudig en traceerbaar het klimaat te beschermen. Hiervoor berekenen we de volledige CO2-uitstoot die groenten en fruit produceren, van herkomst tot verkooppunt en verwijdering. Dit omvat de teelt, het verpakkingsproces, de logistiek en de verwijdering van verpakkingsmateriaal. Vervolgens verminderen we waar mogelijk de CO2-uitstoot en compenseren we onvermijdelijke CO2-uitstoot door gecertificeerde projecten voor klimaatbescherming.

Natuurlijk weten we dat klimaatneutrale projecten slechts een eerste stap zijn en dat er nog moeten volgen. Maar het is wel een stap die nu meteen uitvoerbaar is. En dat is doorslaggevend voor ons! Zelfs klimaatneutrale groenten en fruit zullen uitstoot blijven produceren. Daarom willen we in de toekomst ook onze partners motiveren om naar innovatieve en klimaatvriendelijke alternatieven te zoeken. Ons doel is onze eigen CO2-uitstoot en die van de hele supply chain tot een minimum te reduceren.

HEB JE NOG VRAGEN?

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg bosbessen ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,99 KG CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Jouw Bijdrage

Met de aankoop van 1 kg groene asperges ondersteun je de compensatie van gemiddeld 31,3 kg CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg aardbeien ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,83 kg CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg clementines ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,52 kg CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg bananen ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,53 KG CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Biologische fairtrade bananen

Onze biologische Fairtrade bananen zijn naast hun biologische kwaliteit ook gecertificeerd met het Fairtrade-zegel.

Dit zegel geeft aan dat onze bananen afkomstig zijn van eerlijke handel en dat bij de productie ervan aan bepaalde sociale, ecologische en economische criteria is voldaan. Alle boeren die fairtrade bananen exporteren zijn gecertificeerd door Fairtrade. Door middel van regelmatige audits wordt gecontroleerd of aan de relevante Fairtrade normen wordt voldaan.

Het zegel geeft de consument de zekerheid dat kleine boeren en arbeiders een stabiele en eerlijke prijs voor hun producten hebben gekregen die de kosten van duurzame productie dekt. Daarnaast wordt voor alle producten een Fairtrade premie betaald. De boeren, die zich hebben verenigd in coöperaties, bepalen zelf waarvoor deze premie wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor de aanleg van drinkwaterputten, de aanleg of renovatie van wegen en scholen, voor medische zorg of voor bijscholing.

Door het kopen van bananen met het Fairtrade-zegel dragen consumenten bij aan de verbetering van de leef- en werkomstandigheden van kleine producenten over de hele wereld.

Biologische bananen

Het “biologische” label betekent dat onze bananen zijn geplant en geoogst volgens de normen van de biologische landbouw. Deze landbouwmethode heeft tot doel voedsel te produceren met behulp van natuurlijke stoffen en processen om de impact op het milieu te beperken.

De biologische landbouw omvat:

  • Het verantwoordelijke gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen,
  • …het behoud van de biodiversiteit..,
  • ..behoud van de regionale ecologische balans..,
  • …het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid…
  • het behoud van de waterkwaliteit.

In tegenstelling tot conventionele bananen gebruiken biologische kwaliteitsbananen alleen organische meststoffen en geen chemische bestrijdingsmiddelen.

Bovendien bevorderen de eisen van de biologische landbouw een hogere niveau van dierenwelzijn, met inachtneming van de specifieke behoeften van de dieren. De regelgeving van de Europese Unie voor de biologische landbouw biedt een duidelijke structuur voor de hele EU en zorgt voor een betrouwbare etikettering van biologische producten.